Medier, politikere og børneorganisationer har stor fokus på mobning. Dette er rigtig godt, da mobning påvirker hele den børnegruppe, der er involveret. For det barn, der bliver mobbet, har det store konsekvenser. Det kan give fysiske problemer såsom hovedpine, koncentrationsevnen kan bliver nedsat og barnet føler sig måske trist, ensom og selvværdet daler. Mobning kan give varige ar på sjælen og det er vigtigt, at der bliver grebet ind. Men hvad skal man gøre? Der er forslag fra politisk side og lærere og pædagoger har diverse værktøjer, de kan bruge. Junior Yoga’s forslag er YOGA!

Hvorfor:

– Yoga styrker det enkelte barn’s selvværd og selvtillid OG skaber en fællesskabsfølelse i gruppen. Dertil kommer at yoga understøtter anden indlæring.

Yoga er godt både som forebyggende og som ‘medicin’. I yoga er vi nemlig alle lige.

 

Junior Yoga kan tilbyde en session eller et forløb, der kan hjælpe med at skabe ro og fællesskab i klassen og på skolen.