Yoga for børn

Yogaundervisningen for de mindste og de mellemste er typisk bygget op omkring en historie, fx fra en børnebog, en yogahistorie eller en historie, Maiken selv digter om et emne eller nogle yogaøvelser. For de mindste bruger Maiken termer fra deres begrebsverden, både med øvelser, åndedræt og afslapning. Det kan fx være at lege, at man er en kat, et bord eller et træ.

For tweens og teens bruger Maiken også historier som udgangspunkt, fx om fred eller kærlighed og introducerer børnene for yogaøvelsernes navn på sanskrit.

 

Få yoga på skemaet på din skole

Junior Yoga kan tilbyde undervisning af børn i alderen 2-16 år på skoler, i børnehaver eller andre institutioner. Vores dygtige underviser Maiken Gesche Nickel er uddannet yogainstruktør for børn og kommer gerne ud til din skole eller institution i Nordjylland.

Junior Yoga tilbyder både enkelt gangs undervisning eller et forløb. For de yngre børn i børnehaver varer en undervisningssession typisk 30-45 min., mens en session for de ældre børn i skoler varer 60 min.

Yoga kan bruges i en emne uge, som del af et tema eller i det pædagogiske arbejde:

 

Yoga mod mobning

Medier, politikere og børneorganisationer har stor fokus på mobning. Dette er rigtig godt, da mobning påvirker hele den børnegruppe, der er involveret. For det barn, der bliver mobbet, har det store konsekvenser. Det kan give fysiske problemer såsom hovedpine, koncentrationsevnen kan bliver nedsat og barnet føler sig måske trist, ensom og selvværdet daler. Mobning kan give varige ar på sjælen og det er vigtigt, at der bliver grebet ind. Men hvad skal man gøre? Der er forslag fra politisk side og lærere og pædagoger har diverse værktøjer, de kan bruge. Junior Yoga’s forslag er YOGA!

Hvorfor:

– Yoga styrker det enkelte barn’s selvværd og selvtillid OG skaber en fællesskabsfølelse i gruppen. Dertil kommer at yoga understøtter anden indlæring.

Yoga er godt både som forebyggende og som ‘medicin’. I yoga er vi nemlig alle lige.

 

Yoga mod stress

En børneyoga-time er en stund med fokus på ro, sjov og nærvær. Børnene får et helle, hvor de ikke skal forholde sig til en masse ting, men bare lege yoga. Det fantastiske er, at børn er gode til at tage de ting, de lærer (leger) med sig og bruge dem, når de står i en situation, hvor de kan føle sig stressede, vrede eller kede af det.

Når Maiken laver yoga med børn, bliver de præsenteret for åndedrætsøvelser, fysiske øvelser (asanas) og meditationsøvelser (og meget andet sjov). De laver ting både alene, i par og i grupper.

Maiken elsker at se den ro, det giver dem, og at de bare har det super sjovt og ikke tænker mere over det.

 

Junior Yoga tilbyder også yogaundervisning for børn med udviklingsmæssige udfordringer: – også kaldet hjertebørn

Yoga for børn med specielle behov (ADHD, cp, downs, sanseudfordring, sensitiv etc)

Yoga hjælper børn med at nå deres potentielt bedste.

Lige nu arbejder Maiken med en pige, hvis mor har valgt at have yoga med i deres træningsprogram, fordi hendes datter ikke bliver tvunget til noget, men stadig får trænet hele kroppen. Yoga for børn med specielle behov er et træningsprogram, der møder det enkelte barn, hvor det er, og understøtter barnets udvikling.

Der er fokus på det hele barn og en session indeholder lyd, yoga-øvelser, åndedrætsøvelser og afspænding.